Privacy Policy


 EU privacy verordening van kracht

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking gegaan.

fabmoves hanteert voor haar klanten het privacy reglement vanuit de NOBCO. Essentie van dat reglement is dat we alle gegevens van klanten als strikt persoonlijk en vertrouwelijk beschouwen. En dat deze informatie uitsluitend en expliciet na jouw toestemming, aan derden zullen worden verschaft.


Bewaren van jouw gegevens
Jouw contactgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het contact met mij, Fabienne Blankendaal en mijn bedrijf fabmoves. We vragen alleen naar jouw gegevens als jij je akkoord hebt verklaard voor samenwerken. Indien jij afziet van samenwerking zorgen we dat jouw gegevens uit het systeem worden verwijderd. Je gegevens worden bewaard zolang dat wettelijk en fiscaal verwacht wordt en daarna vernietigd.

Beveiliging
Bij wet wordt van ons verlangd dat we jouw gegevens zorgvuldig beschermen. Dat doen we ook, met de grootste zorg. Jouw gegevens staan op onze server en de partij die onze server, website en mailbox host, neemt maatregelen welke moeten waarborgen dat datalekken niet zullen voorkomen. In het geval een datalek zich toch voordoet wordt dit direct vanuit fabmoves gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook met de andere partijen waarmee we samenwerken hebben we overeenkomsten dat zij veilig omgaan met jouw gegevens.

Jouw rechten
Uiteraard wordt jouw privacy als klant volledig gerespecteerd. Mocht jij op welk moment dan ook jouw gegevens willen inzien, aanpassen of laten verwijderen, heb je daartoe alle recht. Als je ons schriftelijk van je wens op de hoogte stelt, zullen we dat direct regelen.


Aangepast 1 mei 2019